Köpa eller sälja företag?
Vi hjälper dig!

Rådgiving - Värdering - Förhandling

Köpa eller sälja företag?
Vi hjälper dig!

Rådgiving - Värdering - Förhandling

En kunnig och erfaren företagsmäklare i Stockholm

Välkommen till en ledande företagsmäklare i Stockholm. Ska du köpa eller sälja en affärsverksamhet så är det oss du ska vända dig till. Vi har genom åren förmedlat ett stort antal affärsverksamheter och lokaler med gott resultat.

Kontakta oss redan idag om du ska köpa eller sälja ett företag eller en affärsverksamhet! Vi står vid din sida genom hela processen.

företagsmäklare stockholm

En komplicerad process som kräver kunskaper

Att köpa eller sälja ett företag är ett av de största besluten i ett liv. En så stor, omfattande och omvälvande process kräver en noggrann planering. Ta kontakt med våra erfarna företagsmäklare i god tid så får du hjälp av proffs med stor erfarenhet av affärsöverlåtelser. Vi kan erbjuda kunskap och erfarenhet som skapar trygghet och ett bra resultat i varje affär. Vi tar ansvar för säljprocessen steg för steg, från värdering till marknadsföring till förhandling, avtalsskrivande och avslut.

Som seriösa företagsmäklare på den intensiva marknaden i Stockholm är seriositet och kvalitet alltid i högsätet. Vi strävar inte efter att bli störst – däremot bäst och hjälper både köpare och spekulanter på bästa sätt. Vi har genom åren förmedlat många företag, lokaler och verksamheter i många olika branscher. Livsmedelsbutiker, restauranger, frisörsalonger, kontorslokaler – vi är företagsmäklare med stor branschbredd.

Vi tar stora och små objekt på samma allvar

Oavsett om det handlar om små eller stora objekt så är vi alltid seriösa – och det gäller både när vi förmedlar bolag med aktieförsäljning eller av rörelse (inkråmsaffär). Alla våra klienter kan känna sig trygga med vår hjälp.

Ett förmedlingsuppdrag av en verksamhet eller ett företag innehåller många delar och är ofta komplexa. Vi kan hjälpa till med hela denna process och är det några specialfrågor som dyker upp så har vi ett nätverk externa experter som kan rycka in.

Företagsmäklare Stockholm – det här gör vi

Här är några av de områden där vi som företagsmäklare i Stockholm kan bistå dig vid en affär:

  • Projektledning av hela försäljningsprocessen.
  • Rådgivning – vi kan fungera som bollplank och ge användbara tips och kunskaper.
  • Vi kan analysera verksamheten och identifiera styrkor och svagheter. Vi utvärderar dina möjligheter och risker.
  • Vi kan ta fram en åtgärdsplan som maximerar värdet vid en försäljning av en verksamhet eller lokal.
  • Värdering av lokaler och verksamheter.
  • Vi kan ta fram informationsmaterial.
  • Vi kan identifiera och finna kandidater till förvärv samt etablerad kontakt med dessa.
  • Vi kan strukturera säljarens arbete när köparen gör en besiktning
  • Förhandling och avtalsskrivning.
  • Övervakning och säkerställning av att överlåtelsen skett på ett korrekt sätt.

Stora fördelar med att anlita oss

Det finns många fördelar med att anlita oss som företagsmäklare när du funderar på att sälja din verksamhet.

Den kanske viktigaste delen som vi kan hjälpa till med är värderingen. Det är inte lätt att ha koll på värdet på företaget och därför blir det ofta svårt med prissättningen. Med vår erfarenhet som företagsmäklare kan vi uppskatta värdet och sätta ett rimligt pris på det.

Ett annat stort plus med att anlita oss är vår stora marknadskännedom. Vi vistas på marknaden varje dag och har massor av kontakter med både köpare och säljare. Vi har god insyn i Stockholmsmarknaden och känner väl till hur de olika branscherna fungerar.

Du får tillgång till vårt stora nätverk

Om du anlitar oss får dessutom tillgång till vårt breda nätverk av potentiella köpare och säljare som vi kan hjälpa dig att komma i kontakt med. Med hjälp av våra kunskaper kan vi även bedöma intressenten och dennes förmåga att ta över en företagsverksamhet.

Sist men inte minst ger vi dig möjlighet att fokusera på verksamheten. Att sälja ett företag kan ta ett år eller ännu längre tid i vissa fall. Anlitar du oss som företagsmäklare så kan vi ta hand om hela processen samtidigt som du fokuserar på kärnverksamheten.

Företagsmäklare Stockholm – frågor och svar om att sälja företag

När ska man sälja ett företag?

Först och främst handlar det om att bestämma sig, den perfekta tidpunkten är i princip omöjlig att förutse. Det är tvärtom vanligt att man väntar för länge, för ett bra tips är att sälja redan innan man måste. Att hitta rätt köpare kan vara tids- och energikrävande och dessutom får du räkna med att du måste bli kvar i verksamheten en tid. Om du blir kvar i företaget längre än du tänkt dig så kan det bli svårt med motivationen och det är inget som gynnar någon på längre sikt. Ett bra tips är att sälja när det går bra för företaget och när branschen är het – annars finns risken att man säljer i nedgångsfasen.

Hur kan du underlätta en företagsaffär?

När man ska sälja eller köpa ett företag finns det många fallgropar och hinder i vägen. Det viktigaste är att du är mentalt och känslomässigt redo för en affär. Alla information måste dessutom finnas tillgänglig och sammanställd. Exempel på viktiga dokument som måste finnas är bokföring, avtal, budget, kundlistor, inventarier med mera. Det ska helt enkelt vara enkelt för köparen att genomlysa företaget och göra en analys inför köpet. En relevant och objektiv värdering är alltid en bra start på en affär.

Hur värderas ett företag?

Det finns många olika teoretiska modeller för värdering av företag. Men dessa modeller måste alltid kombineras med andra åtgärder som företags- och omvärldsanalys samt bedömningar av en kvalificerad person. Det gäller att värderingen inte bara är teoretisk utan även är förankrad i den verklighet som företaget befinner sig i. Företagsvärderingar utförs av företagsmäklare, revisorer och bankirer. Det finns även olika digitala värderingstjänster, men dessa är ofta ytliga och kan inte användas för att fastställa ett företags verkliga värde.

Hur lång tid tar det att sälja ett företag?

Hur lång tid det tar att sälja ett företag varierar stort. Men en tumregel är att det brukar ta mellan fyra månader och ett år från det att du bestämt dig för att sälja företaget. Men det är många olika faktorer som spelar in när det handlar om tidsperspektivet. Är företaget ordentligt förberett inför en försäljning? Är den aktuella branschen “het” eller “mogen”? Var befinner sig företaget rent geografiskt, det praktiska kring försäljningen kan ta tid. Hur ser omvärlden och konjunkturläget ut? Vila specifika krav ställs i affären från köparens respektive säljarens sida? Det är mycket att reda ut innan ett företag ska säljas och du får räkna med att det tar sin tid att få allt klart.

Välkommen att kontakta oss redan idag om du är intresserad av en kompetent och erfaren företagsmäklare i Stockholm.

En ledande förmedlare av företag i Stockholm